Nres tsheb rhaub dab kev faib tawm

- Feb 18, 2017-

Chaw nres tsheb rhaub tawm xov xwm raws li txoj cai tswj faib ua cua kub kais dej thiab tso cua sov cua ua ob yam. Rhaub rhaub raws hom roj roj av thiab diesel ua ob yam. D txhais tau tias yog diesel, b hais txog cov roj av, w dej, tej huab cua, 16-35 zej zog kW 16-35; DW16-35 nres tsheb rhaub DW16-35 taub rhaub dej kub, qhov no yuav tau tseem muab faib ua DA2, DA4, DW5, DA12, DW16-35 rhaub, nres tsheb tso cua sov.